Termeni şi condiţii generale de utilizare a interfeţei golivu.com şi a conţinuturilor, produselor şi serviciilor oferite prin intermediul golivu.com, denumite în continuare “Servicii”.

Ne bucurăm că aţi ales să vizitaţi sau să intraţi în comunitatea golivu şi să vă bucuraţi de beneficiile pe care vi le aduce calitatea de membru. Beneficiile se referă la continuturi, produse şi servicii pe care le puteţi accesa şi oferi în cadrul comunităţii, folosind ca instrument în acest sens interfaţa golivu.com.

Prin utilizarea interfeţei golivu.com, confirmaţi că sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile prezentate în acest document care se constituie drept contract de servicii între dvs. în calitate de utilizator şi SC GOLIVU SRL (denumit în continuare GOLIVU) în calitate de furnizor. Vă rugăm să le citiţi cu atenţie.

Serviciile noastre sunt variate iar în cazul unora dintre ele e posibil să se aplice Termeni şi condiţii suplimentare sau cerinţe suplimentare pentru accesarea sau oferirea lor prin intermediul golivu.com. Dacă utilizaţi acele Servicii la care sunt asociaţi Termeni şi servicii suplimentare, Termenii şi condiţiile suplimentare respective fac parte din contractul dintre dvs. şi GOLIVU.

Utilizarea interfeţei golivu.com şi a Serviciilor oferite prin aceasta

Prin accesarea şi utilizarea interfeţei golivu.com, confirmaţi că sunteţi de acord şi veţi folosi Serviciile oferite prin intermediul acesteia respectând toate Politicile şi instrucţiunile care vă sunt puse la dispoziţie prin intermediul interfeţei golivu.com sau al altor documente adiacente furnizate de GOLIVU în afara acestei interfeţe, după caz, în legătură cu modul în care folosiţi interfaţa şi continutul disponibil prin intermediul său.

Utilizaţi în permanenţă Serviciile în mod corespunzător şi doar în scopul şi în condiţiile în care acestea v-au fost puse la dispoziţie. Încercarea de a le influenţa sau accesa în alt mod decât prin interfaţa golivu.com pusă la dispoziţia dvs. şi conform instrucţiunilor oferite pe aceeaşi interfaţă, de exemplu, este considerată utilizare necorespunzătoare şi va atrage demersurile corective care se impun din partea GOLIVU. Puteţi utiliza Serviciile numai conform legii. Ne rezervăm dreptul de a întrerupe sau înceta furnizarea Serviciilor către dvs. dacă nu respectaţi Termenii şi condiţiile sau Politicile noastre ori în cazul în care investigăm un comportament suspectat sau în cazul raportării de utilizatori a unui comportament ca fiind necorespunzător.

Utilizarea Serviciilor nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi. Nu aveţi dreptul să utilizaţi continutul din cadrul Serviciilor noastre, cu excepţia cazului în care obţineţi permisiunea din partea proprietarului conţinutului său dacă acest lucru vi se permite prin lege. Prezenţii Termeni şi condiţii nu vă acordă dreptul de a utiliza nicio marcă sau siglă, sau informaţie cu caracter personal din cadrul Serviciilor. Excepţie fac acele mărci, sigle, conţinuturi care sunt conform legii proprietatea dvs. intelectuală şi în legătură cu care se aplică drepturile dvs. de autor, respectiv datele dvs. personale.

Nu eliminaţi, nu ascundeţi şi nu modificaţi nicio menţiune legală afişată în cadrul sau împreună cu Serviciile. Serviciile noastre afişează şi continuturi care nu aparţin GOLIVU. Responsabilitatea pentru aceste continuturi revine exclusiv celor care le pun la dispoziţie. Putem examina continutul pentru a stabili dacă este ilegal sau dacă încalcă Politicile noastre şi putem elimina sau refuza să afişăm conţinutul despre care considerăm, în mod rezonabil, că încalcă Politicile noastre ori legea. Aceasta nu înseamnă însă că avem obligaţia de a examina aceste conţinuturi şi prin urmare nu presupuneţi că le examinăm.

În vederea sau legat de Utilizarea Serviciilor de către dvs., putem să vă trimitem anunţuri privind aceste Servicii, mesaje administrative şi alte informaţii utile. Puteţi renunţa la unele dintre aceste comunicări Dacă veţi considera că nu vă sunt necesare. Renunţarea la aceste comunicări însă nu vă absolvă de obligaţia de a le respecta în cazul în care constituie Termeni şi condiţii suplimentare aplicabile Serviciilor pe care le accesaţi prin golivu.com.

Contul dvs. personal sau de companie setat în interfaţa golivu.com

Cu excepţia situaţiei în care doar vizitaţi interfaţa golivu.com, pentru a utiliza Serviciile oferite de GOLIVU, este necesar să vă creaţi un cont GOLIVU. Contul poate fi personal sau de companie. În cazul contului de companie, vă rugăm să vă asiguraţi că aveţi mandatul companiei pentru crearea şi utilizarea acestui cont. La crearea contului de companie vi se va solicita să înregistraţi o serie de date de indentificare a companiei pe care o reprezentaţi. Puteţi să vă creaţi singur un cont GOLIVU sau acest cont vă poate fi atribuit de un administrator al companiei pe care o reprezentaţi sau în cadrul careia vă desfăşuraţi activitatea în calitate de membru, cum ar fi angajatorul sau instituţia dvs. de învăţământ. Dacă utilizaţi un cont GOLIVU atribuit de un administrator, se pot aplică Termeni şi condiţii diferite sau suplimentare, iar administratorul poate avea dreptul să vă acceseze sau să vă dezactiveze contul. În aceste situaţii, Termenii şi condiţiile suplimentare vă vor fi aduse la cunoştinţă la momentul activării contului. Vă rugăm să vă asiguraţi că le citiţi cu atenţie înainte de utilizarea propriu-zisă a contului astfel activat.

La crearea contului dvs. personal, vă vor fi solicitate o serie de date personale care se supun legislaţiei privind procesarea datelor cu caracter personal şi necesare activării contului dvs. La înregistrarea acestor date în interfaţa golivu.com, cu excepţia situaţiei în care aţi ales setarea Public din secţiunea contul tău, profil personal sau profil profesional, caracterul acestor date este Privat, ele nefiind accesibile altor utilizatori. Unele Servicii, pentru a putea fi prestate către dvs. sau cei pentru care le activaţi, presupun ca unele date cu caracter personal (de exemplu cod numeric personal, adresă sau număr de telefon) să fie făcute disponibile furnizorilor de servicii sau utilizatorilor prin care sunt prestate Serviciile respective. În cazul în care solicitaţi astfel de servicii, solicitarea în sine reprezintă acordul dvs. pentru ca GOLIVU să facă disponibile datele dvs. personale necesare prestării Serviciilor solicitate sau necesare obţinerii ofertelor pentru prestarea unor astfel de Servicii. De asemenea, în funcţie de nevoile dvs. şi Serviciile utilizate, vă rugăm să setaţi în profilul dvs. tipul de acces dorit pentru aceste informaţii: Privat sau Public, indicat prin pictogramele pentru Privat şi

La crearea contului dvs. va trebui să indicaţi o adresă de e-mail şi o parola privată si personale, prin care veţi putea accesa interfaţa ori de câte ori doriţi acest lucru şi prin care interfaţa recunoaşte drepturile dvs. de a oferi sau accesa anumite servicii sau de a realiza anumite acţiuni în numele dvs. Pentru a vă asigura protecţia datelor şi acţiunilor dvs. realizate prin interfaţa golivu.com, aveţi obligaţia să nu puneţi la dispoziţia sau să facilitaţi accesul altor persoane la aceste informaţii, pentru a nu pune la risc protecţia intereselor dvs. În cazul utilizării necorespunzătoare de către dvs. a parolei sau celorlalte date de logare în contul dvs., GOLIVU nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la eventualele prejudicii pe care le veţi avea din această cauză. Totodată, nu vă este permis în niciun fel să utilizaţi în mod neautorizat datele cu caracter personal sau datele de logare ale altui utilzator. În cazul în care utilizaţi neautorizat astfel de date, sunteţi direct răspunzător în faţa părţilor prejudiciate şi a legii.

Dacă aflaţi despre o utilizare neautorizată a parolei sau a contului dvs., vă rugăm să ni le semnalaţi aici.

Reguli privind confidenţialitatea şi drepturile de autor

Politica de confidenţialitate GOLIVU explică modul în care tratăm datele dvs. cu caracter personal şi în care vă protejăm confidenţialitatea atunci când utilizaţi Serviciile noastre. Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteţi de acord că GOLIVU poate să utilizeze datele respective conform politicii noastre de confidenţialitate.

Răspundem notificărilor primite cu privire la posibilele încălcări ale drepturilor de autor şi desfiinţăm conturile utilizatorilor care încalcă în mod repetat drepturile de autor, conform prevederilor cuprinse în Legea privind drepturile de autor din România.

Oferim informaţii care ajută proprietarii drepturilor de autor să îşi gestioneze proprietatea intelectuală on-line. În cazul în care consideraţi că vă sunt încălcate drepturile de autor şi doriţi să ne înştiinţaţi, puteţi găsi aici informaţii despre trimiterea notificărilor şi despre politica GOLIVU cu privire la răspunsul la notificări.

Reguli privind tratamentul conţinutului dvs. în cadrul Serviciilor noastre

Anumite Servicii vă permit să postaţi sau să trimiteţi conţinut. Vă păstraţi toate drepturile de proprietate intelectuală deţinute asupra conţinutului respectiv, conform legii. Adică tot ce vă aparţine conform legii, rămâne în proprietatea dvs., cu excepţia situaţiei în care dvs. decideţi altfel.

Când încărcaţi, trimiteţi sau faceţi accesibil conţinut în cadrul Serviciilor, acordaţi GOLIVU (şi părţilor cu care lucrăm pentru oferirea Serviciilor) o licenţă globală pentru utilizarea, găzduirea, stocarea, reproducerea, modificarea, crearea de lucrări derivate (cum ar fi cele rezultate din traduceri, adaptări sau alte modificări pe care le efectuăm pentru că respectivul conţinut să funcţioneze mai bine cu Serviciile noastre), comunicarea, Publicarea, executarea Publică, afişarea Publică şi distribuirea respectivului conţinut. Drepturile pe care le acordaţi în cadrul acestei licenţe au scopul limitat de operare, promovare şi îmbunătăţire a Serviciilor, precum şi de dezvoltare a unor servicii noi. Această licenţă rămâne în vigoare chiar dacă nu mai utilizaţi Serviciile noastre (de exemplu, pentru înregistrarea unei companii pentru care aţi realizat un profil la golivu.com). Anumite Servicii vă pot oferi modalităţi de accesare şi de eliminare a conţinutului furnizat către respectivul Serviciu. De asemenea, anumite Servicii au Termeni şi condiţii sau setări care restrâng domeniul de utilizare a conţinutului trimis în cadrul respectivelor Servicii. Asiguraţi-vă că deţineţi drepturile necesare pentru a ne acorda această licenţă pentru întregul conţinut pe care îl trimiteţi către Serviciile noastre.

Puteţi afla mai multe informaţii despre modul în care GOLIVU utilizează şi stochează conţinutul în Politica de Confidenţialitate sau în Termenii şi condiţiile suplimentare pentru anumite Servicii. Apreciem sugestiile primite de la dvs. cu privire la dezvoltarea şi îmbunătăţirea Serviciilor, pe care le putem actualiza fară a avea însă vreo obligaţie faţă de dvs. sau terţii aflaţi in relaţie cu dvs. în acest sens.

Reguli privind programele software şi instrumentele din cadrul Serviciilor

Când un anumit Serviciu necesită sau include programe software sau instrumente descărcabile, respectivul program software sau instrument se poate actualiza automat pe dispozitivul dvs. atunci când devine disponibilă o versiune sau o funcţie nouă. Anumite Servicii vă pot permite să vă configuraţi setările pentru actualizarea automată.

GOLIVU vă oferă o licenţă personală, globală, scutită de redevenţe, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza programele software furnizate de GOLIVU ca parte a Serviciilor accesate de dvs. din cele oferite de GOLIVU, pe perioada cât aveţi active Serviciile care vă permit utilizarea de astfel de programe software şi instrumente cu respectarea Termenilor şi condiţiilor sau a Termenilor şi condiţiilor suplimentare aplicabile serviciilor respective. Această licenţă are unicul scop de a vă permite să utilizaţi şi să vă bucuraţi de beneficiile Serviciilor, aşa cum sunt acestea furnizate de GOLIVU, în modul permis de Prezenţii Termeni şi condiţii. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să modificaţi, să distribuiţi, să vindeţi sau să închiriaţi nicio parte a Serviciilor şi a programelor software incluse. Nu aveţi dreptul să refaceţi sau să încercaţi să extrageţi codul sursă al respectivului program software, cu excepţia cazurilor în care legislaţia nu permite aceste restricţionări sau a cazurilor în care aveţi permisiunea scrisă din partea noastră. Acest drept de utilizare încetează în momentul în care Serviciile care presupun utilizarea programelor software şi a instrumentelor respective sunt dezactivate la iniţiativa dvs. sau de către noi, ori în cazul închiderii contului personal sau de companie pe care l-aţi deţinut la golivu.com.

Programele software open source sunt importante pentru noi. Unele dintre programele software utilizate în cadrul Serviciilor noastre pot fi oferite în baza unei licenţe open source pe care o vom pune la dispoziţia dvs. Licenţa open source poate include prevederi care prevalează în mod expres asupra unora dintre Prezenţii Termeni şi condiţii.

Modificarea şi încetarea furnzării Serviciilor

Ne preocupăm de dezvoltarea şi adaptarea continuă a Serviciilor ţinând cont de prevederile legale, tendinţele în domeniu, nevoile şi sugestiile membrilor noştri. Ca urmare modificăm şi îmbunătăţim în mod constant Serviciile. Putem să adăugăm sau să eliminăm funcţionalităţi ori funcţii, putem să suspendăm sau să întrerupem complet furnizarea unui Serviciu, temporar sau permanent, după caz.

Sperăm că întreruperea temporară sau permanentă a unor anumite Servicii din motîve ca cele de mai sus să nu fie un impediment pentru dvs. şi aceste momente să nu afecteze colaborarea noastră. În cazul în care aveţi vreo situaţie în care astfel de întreruperi pot afecta în mod semnificativ relaţia noastră de colaborare, vă rugăm să ni le semnalaţi din timp apelând la link-urile de feedback prevăzute în interfaţa golivu.com la Serviciile respective sau la adresa de e-mail golivu@golivu.com, pentru a investiga împreună în ce măsură impedimentul apărut poate fi sau nu depăşit. În cazul în care, în urma sesizării de către dvs. a unor astfel de disfuncţionalităţi, modul în care răspundem sesizării făcute de dvs.nu vă satisface, respectăm dreptul dvs.de a renunţa oricând doriţi la utilizarea Serviciilor noastre, însă ne dorim că astfel de decizii din partea dvs. să nu fie necesare.

De asemenea, ne rezervăm dreptul să putem întrerupe furnizarea Serviciilor către dvs. sau să putem adauga ori stabili în orice moment noi limite pentru Serviciile respective.

Întrucât sunteţi proprietarul propriilor date şi considerăm că păstrarea accesului la datele respective este un lucru important, dacă întrerupem furnizarea unui Serviciu, în situaţiile când acest lucru este posibil în mod rezonabil, vă vom notifica în prealabil şi în mod rezonabil şi vă vom oferi posibilitatea de a prelua informaţiile din cadrul respectivului Serviciu.

Garanţii şi declinarea responsabilităţii

Ne preocupăm continuu să furnizăm Serviciile la un nivel de profesionalism şi atenţie rezonabil din punct de vedere comercial şi sperăm să le găsiţi plăcute şi utile pentru dvs. astfel încât să le şi utilizaţi. Cu toate acestea, pot aparea solicitări ale membrilor noştri în legătură cu care nu vom putea face nicio promisiune în legătură cu Serviciile.

Cu excepţia prevederilor explicite din Prezenţii Termeni şi condiţii sau din Termenii şi condiţiile suplimentare, GOLIVU şi furnizorii sau distribuitorii săi nu fac nicio promisiune specială în legătură cu Serviciile. De exemplu, nu ne luăm niciun angajament cu privire la conţinutul din cadrul Serviciilor, funcţiile specifice disponibile prin intermediul Serviciilor, fiabilitatea, disponibilitatea şi capacitatea acestora de a vă satisface cerinţele. Furnizăm Serviciile „ca atare” şi respectăm alegerea dvs. de a le folosi sau nu astfel cum vi le facem disponibile în funcţie de Serviciile pe care le aveţi activate sau doriţi să le activaţi în calitate de deţinător al unui cont în interfaţa golivu.com .

Anumite jurisdicţii prevăd unele garanţii, cum ar fi garanţia implicită de vandabilitate, conformitate cu un anumit scop şi neîncălcare a prevederilor legale. În limita prevederilor legale, excludem toate garanţiile.

Răspunderea pentru Serviciile pe care vi le furnizăm

În măsura permisă de lege, atât GOLIVU cât partenerii, furnizorii şi distribuitorii GOLIVU nu vor fi răspunzători pentru pierderile de profituri, venituri sau date, pentru pierderile financiare sau pentru daunele indirecte, speciale, subsecvente, exemplare sau punitive suferite de membrii comunităţii.

În limitele permise de lege, răspunderea totală a companiei GOLIVU, a partenerilor, furnizorilor şi a distribuitorilor săi pentru orice reclamaţii în baza prezenţilor Termeni şi condiţii, inclusiv pentru toate garanţiile implicite, se limitează la suma pe care ne-aţi plătit-o pentru utilizarea Serviciilor sau, la alegerea noastră, se limitează la a vă furniza din nou Serviciile. Atât GOLIVU cât şi partenerii, furnizorii şi distribuitorii săi nu vor fi în niciun caz responsabili pentru nicio pierdere sau pagubă care nu poate fi prevăzută în mod rezonabil.

Recunoaştem că, în unele ţări, este posibil să aveţi drepturi legale în calitate de consumator. Dacă utilizaţi Serviciile în scop personal, atunci nicio prevedere a prezenţilor Termeni şi condiţii sau a oricăror Termeni şi condiţii suplimentare nu limitează drepturile legale ale consumatorilor, la care nu se poate renunţa prin contract.

Condiţiile generale privind utilizarea Serviciilor noastre pentru afaceri

Dacă utilizaţi Serviciile noastre în numele unei companii, compania respectivă acceptă Prezenţii Termeni şi condiţii. Compania respectivă va apăra şi va despăgubi GOLIVU, afiliaţii, funcţionarii, agenţii şi angajaţii acesteia împotriva oricăror pretenţii, procese sau acţiuni rezultate din sau în legătură cu utilizarea Serviciilor sau cu încalcarea prezenţilor Termeni şi condiţii, inclusiv toate răspunderile sau cheltuielile rezultate din pretenţiile, pierderile, daunele, procesele, penalizările, costurile de judecată şi onorariile avocaţilor.

În cazul în care folosiţi Serviciile noastre în numele unei companii (folosiţi un cont de companie setat în golivu.com) şi aceste Servicii presupun plata Serviciilor respective, compania acceptă plata Serviciilor respective activate de dvs. prin contul de companie, şi are obligaţia de a onora plăţile facturate de GOLIVU, partenerii, furnizorii sau distribuitorii săi pentru prestarea Serviciilor respective, în acord cu Termenii şi condiţiile prezente sau Termenii şi condiţiile suplimentare aplicabile, după caz. Este obligaţia exclusivă a dvs. şi a companiilor pe care le reprezentaţi în golivu.com să vă asiguraţi că solicitaţi şi folosiţi în numele companiilor respective doar Serviciile pentru care aţi fost autorizat de către acestea să le solicitaţi, activaţi sau folosiţi.

Aspecte finale legate de Termeni şi condiţii

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând fără vreo formalitate prealabila faţă de dvs. Termeni şi condiţiile şi Termenii şi condiţiile suplimentare care se aplică unui Serviciu. De exemplu, pentru a răspunde schimbărilor survenite la nivelul legislaţiei sau al Serviciilor noastre. Este obligaţia dvs. să consultaţi periodic Termenii şi condiţiile aferente Serviciilor pe care le utilizaţi prin golivu.com . Pe această pagină vom posta notificările privind modificările prezenţilor Termeni şi condiţii. Vom posta notificările cu privire la modificarea Termenilor şi condiţiilor suplimentare în cadrul Serviciului în cauză. Modificările nu se vor aplica retroactiv şi vor intra în vigoare în termen de minimum cincisprezece zile după postare. Totuşi, modificările aferetne funcţiilor noi ale unui Serviciu şi cele realizate din motive legale, vor intra în vigoare imediat. Dacă nu sunteţi de acord cu modificările aduse Termenilor şi condiţiilor aferente unui Serviciu, vă sugerăm să întrerupeţi utilizarea Serviciului respectiv.

În cazul unei discrepanţe între prezenţii Termeni şi condiţii şi Termenii şi condiţiile suplimentare, vor prevala Termenii şi condiţiile suplimentare.

Prezenţii Termeni şi condiţii reglementează relaţia dintre GOLIVU şi dvs. Aceştia nu creează niciun fel de drepturi pentru terţi beneficiari.

Dacă nu respectaţi prezenţii Termeni şi condiţii şi nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunţăm la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor).

Dacă anumiţi termeni şi anumite condiţii se dovedesc a fi inaplicabili, aceasta nu va afecta restul Termenilor şi condiţiilor.

Prezenţii Termeni şi condiţii se completează cu legislaţia din România. Orice litigiu în legătură cu sau născut din prezenţii Termeni şi condiţii va fi supus spre soluţionare instanţelor din România. Pentru informaţii despre modul în care puteţi să contactaţi GOLIVU, accesaţi pagina noastră de contact.